Монголтакс ТМЗ ХХК нь өөрсдийн бэлтгэн гаргасан 50ш

Монголтакс ТМЗ ХХК нь өөрсдийн бэлтгэн гаргасан 50ш "Тэмүүлэлийн гэр бүл - Санхүүгийн нууц" номоо хандив өгснийг "Ондилт" ХХК-н ажилчиддаа санхүүгийн мэдлэгт дэмжлэг болох үүднээс хүүхдийн баярын бэлгийн хамт гардууллаа...

Монголтакс ТМЗ ХХК-н хамт олонд маш баярлалаа, ажлын өндөр амжилтыг хүсье!

Санхүүгийн мэдлэг хүн бүрт хэрэгтэй