card
Уур ус тусгаарлалт

Геоплёнка LDPE

Материалын зориулалт: Уур ус тусгаарлалт, уурын зуухны хаягдлыг хөрснөөс тусгаарлах үед ашиглана.

Геоплёнка LDPE 0,2мм-0,8мм зузаантай