card
Технокиколь хар цаас

ТехноНИКОЛЬ-н хар цаас

Аливаа хар цаасыг та сонгохдоо 1 шоо метрт ноогдох хар тосны хэмжээ, сайжруулсан битумэн нэмэлт, ямар материал дээр суурилагдаж хийгдсэн зэргийг анхааран сонголтоо хийхийг бид танд зөвлөж байна.

ОХУ-н ТехноНИКОЛЬ корпорацийн халааж наадаг хар цаасан хуйлмалууд нь ТехноЭласт, Унифлекс,  Биполь, БикроЭласт, Линокром, Бикрост гэх мэтийн төрөлтэй ба чанарын өндөр түвшинд үйлдвэрлэгддэг.


Х- Холопок буюу маалинг, зотон, торон материал

Т- Ткань буюу даавуун дээр суурилагдсан

Э- ПолиЭстер буюу нефтийн гаралтай материал

Р- Картон цаасан суурь

Хуйлмалын нэр

Үндсэн суурь

Насжилт

Зузаан

Хэмжээ

Масс

ТехноЭласт ЭКП, ЭПП

ПолиЭстер

30-35жил

5-5,3мм

1м*10м

52 кг

Унифлекс ЭКП, ЭПП

ПолиЭстер

25-30жил

4-4,5мм

1м*10м

50 кг

Биполь ЭКП, ЭПП

ПолиЭстер

20-25жил

3,5-4мм

1м*10,15м

40,48 кг

БикроЭласт ЭКП, ЭПП

ПолиЭстер

15-20 жил

3-3,5мм

1м*10,15м

38,46 кг

Линокром ЭКП, ЭПП

ПолиЭстер

10-15 жил

2,9-3мм

1м*10,15м

38,45 кг

Линокром ТКП, ТПП

Даавуу

1м*10,15м

Бикрост ЭКП, ЭПП

ПолиЭстер

5-10 жил

2,8-3мм

1м*10,15м

38,45 кг

Бикрост ТКП, ТПП

Даавуу

1м*10,15м

Бикрост ХКП, ХПП

Шилэн зотон

1м*10,15м

СтеклоИзол ТКП, ТПП

Даавуу

3-5 жил

2-2,5мм

1м*10,15м

15,20 кг

Рубероид РКП, РПП

Картон

1-3 жил

2-2,5мм

1м*10,15м

10,15 кг