card
Технокиколь хар цаас

БикроЭласт

БикроЭласт


Материалын зориулалт:

Дээврийн ус тусгаарлалт, дээврийн уур тусгаарлалт

Үзүүлэлтийн нэр

ЭКП

ЭПП

1м2 дахь жин, кг

4,0

2,5

Урт, өргөн /м/

10*1

15*1

Суналтын хүч

Хөндлөн

Ташуу

350/-

350/-

25мм радиус бүхий брусэнд нугарах хэм

-10ºС

-10ºС

Дулаан тэсвэрлэх чадвар

+85 ºС

+85 ºС