card

Материалын зориулалт:

Дээврийн ус тусгаарлалт, дээврийн уур тусгаарлалт

Үзүүлэлтийн нэр

ЭКП

ЭПП

ХКП

ХПП

1м2 дахь жин, кг

4,6

3,6

4,6

3,6

Урт, өргөн /м/

10*1

15*1

10*1

15*1

Суналтын хүч

Хөндлөн

Ташуу

350/-

350/-

300/-

300/-

25мм радиус бүхий брусэнд нугарах хэм

0ºС

0ºС

0ºС

0ºС

Дулаан тэсвэрлэх чадвар

+80 ºС

+80 ºС

+80 ºС

+80 ºС