card

Насжилт 5-7жил

Материалын зориулалт:

Дээврийн ус тусгаарлалт, дээврийн уур тусгаарлалт

Үзүүлэлтийн нэр

ЭПП

ТПП

ХПП

ЭКП

ХКП

ТКП

1м2 дахь жин, кг

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

Урт, өргөн /м/

15*1

15*1

15*1

10*1

10*1

10*1

Суналтын хүч, Н

Хөндлөн/Ташуу

350/-

600/600

300/-

350/-

600/600

300/-

25мм радиус бүхий брусэнд нугарах хэм

0ºС

0ºС

0ºС

0ºС

0ºС

0ºС

Дулаан тэсвэрлэх чадвар

+80 ºС

+80 ºС

+80 ºС

+80 ºС

+80 ºС

+80 ºС