card
Праймер, МастикаДавхар хоорондын ус тусгаарлалтТуслах материал

Праймер Экомаст

ТУ 5775-001-01014719-2016      

Хар цаасан хуйлмалыг халааж наахын тулд гадаргууд хар тосон хөрс үүсгэх зорилгоор энэхүү Праймерийг түрхдэг.

Савлагаа: 5л; 21,5л

Ашиглах заавар: Хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгаж, шингэлэхгүй шууд хэрэглэнэ. Өнхрүүш, багсаар түрхэнэ.  

Хадгалах горим: -30 ºС аас +40 ºС градуст 24 сар хадгална.


Хар цаасан хуйлмалыг халааж наахын тулд гадаргууд хар тосон хөрс үүсгэх зорилгоор энэхүү Праймерийг түрхдэг.

Хэрэглэх заавар:

Хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгана, Шууд хэрэглэх зориулалттай тул элдэв бодисоор шингэлэх шаардлагагүй, хүйтэнд ашиглахдаа тасалгааны температурт 24цаг байлгаж байгаад хэрэглэнэ.

Савлагаа

Том- 21,5л , 80-100м2

Жижиг 5л , 18-20м2 түрхэгдэнэ

Физик механик үзүүлэлт

Праймер

Ууршимтгай бодисын эзлэх жин, %

45-55

Хатах хугацаа 20 ºС, цаг, ихгүй

12

Барьцламтгай чанар, ºС

15-40

Дулаан тэсвэрлэлт,  ºС, ихгүй

70

Зарцуулалт(гадаргуунаас хамаарна), л/м2

0,2