card
Праймер, МастикаДавхар хоорондын ус тусгаарлалт

МАСТИКА Экомаст

ТУ 5775-018-17925162-2004

Барилгын суурь, зоорь, дээвэр болон хөрсөн доорхи инженерийн шугам хоолойн ус тусгаарлалт болон автомашины кузов, метал гадаргуйг зэврэлтээс хамгаалах зорилгоор ашиглана. 

Савлагаа: 18л


ТУ 5775-018-17925162-2004

Барилгын суурь, зоорь, дээвэр болон хөрсөн доорхи инженерийн шугам хоолойн ус тусгаарлалт болон автомашины кузов, метал гадаргуйг зэврэлтээс хамгаалах зорилгоор ашиглана. 

Хэрэглэх заавар:

Хэрэглэхийн өмнө сайтар хутгана, Шууд хэрэглэх зориулалттай тул элдэв бодисоор шингэлэх шаардлагагүй, хүйтэнд ашиглахдаа тасалгааны температурт 24цаг байлгаж байж хэрэглэнэ. Түрхэхдээ шпатель ашиглана.

Савлагаа:

Том- 21,5л , 30-40м2

Жижиг 5л , 18-20м2 түрхэгдэнэ

Төрөл: Мастика гидроизолоцная, Мастика кровельная, Резин, Полимер

Физик механик үзүүлэлт

Мастика

Ууршимтгай бодисын эзлэх жин, %, багагүй

65-75

Хатах хугацаа 20 ºС, цаг, ихгүй

≤24

Ус шингээлт 24 цагийн туршид, %, ихгүй

0,4

Гадаргуутай барьцалдах бат бөх, МПа          

Бетон/металл гадаргуу, багагүй

0,2/0,2

Дулаан тэсвэрлэлт,  ºС, багагүй

80

Зарцуулалт(гадаргуунаас хамаарна), л/м2

0,5